Het aantal tijdelijke wegafsluitingen, met name voor motorrijders, neemt in Duitsland gestaag toe.
Lawaai overlast door motorrijders en het aantal ongevallen (dodelijk of zwaar lichamelijk letsel) waarbij motorrijders betrokken zijn, vormen de belangrijkste redenen voor in het instellen van dergelijke afsluitingen.
Gelukkig worden in Duitsland ook steeds meer belangengroepen (motorrijders) in het leven geroepen die enig juridisch tegenwicht bieden tegen deze ontwikkeling.
De belangrijkeste troef hebben wij motorrijders zelf, bijna letterlijk en figuurlijk, in de hand. Als wij geen aanleiding geven, geen overlast veroorzaken en defensief rijden, dan vervallen juridische argumenten om afsluitingen in te stellen !

In dit onderdeel vinden jullie de belangrijkste wegafsluitingen in Duitsland als één bestand. Dit bestand kun je openen in BaseCamp of Mapsource. Alle afsluitingen zijn dan zichtbaar op de kaart, waarbij ook wordt aangegeven op welke dagen ze van toepassing zijn.

Houd hierbij rekening met het gegeven dat deze informatie afkomstig is uit diverse bronnen en hierdoor afwijkingen kunnen ontstaan met de daadwerkelijke (plaatselijke) situatie!

Update: 15 mei 2013
Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved