Dat er cultuurverschil is tussen Nederland en Duitsland hoef ik niet te benoemen, dat is bekend. Wat minder bekend is dat bepaalde gedragingen in Duitsland hoge boetes krijgen, terwijl we dit in Nederland al bijna als normaal ervaren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het tonen van de middelvinger, de tong uitsteken, maar minder bekend is bijvoorbeeld het "Aschloch"teken. Klik op "Dure gebaren" om enkele voorbeelden te zien van gebaren die in Duitsland met hoge boetes beloond worden.

Wat in Nederland bijna een volkssport is "agentje pesten" moet je in Duitsland beslist niet doen. Duitse politieambtenaren zijn zeker niet tolerant te noemen en zij worden graag correct en beleefd aangesproken. Dreigen met een advocaat is om problemen vragen. In de download "Boetes in Duitsland" wordt hier nader op ingegegaan en kun je lezen hoe je je het best kunt opstellen als men je staande houdt (in de volksmond ook wel aanhouden genoemd).

Het belangrijkste dat hierin beschreven wordt IS HET RECHT OM GEEN VERKLARING TE MOETEN AFLEGGEN. Dat is in Nederland ook zo en wordt je bij een staandehouding (als het goed is) ook verteld. In Duitsland is dat ook zo, maar bedienen de politieambtenaren zich van strikvragen. Dit heeft te maken met het feit dat strafbare feiten (verkeersovertredingen) die opzettelijk worden gepleegd, hogere boetes krijgen. Indien de politieambtenaar kan bewijzen dat je bijv. wist dat je te hard reed (door je eigen verklaring) dan wordt het boetebedrag verdubbeld. Lees hierover meer in het document "Boetes in Duitsland".

Dit artikel is een vrije vertaling van een artikel door Motorrad Online, daarom heb ik het originele artikel ook als download beschikbaar gesteld.

Geplaatst: december 2010
Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved