09.09.2017 » Motorrijders en Fietsers botsen

In dit artikel kijk ik (beschouwend) naar een steeds groter wordend probleem: motorrijders die in botsing komen met fietsers.

Omdat het weer vorig weekend best goed was, dachten veel motorrijders nog een leuk ritje te maken voordat hun stalen ros weer op stal gaat. Diezelfde gedachte hadden ook veel fietsers en hierdoor waren beide (verkeers)groepen goed vertegenwoordigd op de wegen in Zuid- en Midden-Limburg. Helaas las ik dan ook meerdere berichten in de media over ernstige aanrijdingen tussen motorrijders en fietsers. Bij de fietsers waren vooral oudere bestuurders betrokken. Een trend voor de toekomst, denk je dan?
Met deze wetenschap in mijn achterhoofd naderde ook ik op zondag- namiddag een groep oudere fietsers. Alleen de fietsers en ik reden op dat moment op die overzichtelijke weg. Toch draaide ik de gashendel (onbewust) al dicht alsof ik wist wat er zou gebeuren. En ja hoor, op korte afstand voor mij stak een oudere man op een e-bike de weg over. Met een noodstop voorkwam ik een aanrijding. Uit de reactie van die man maakte ik op dat hij zich helemaal niet bewust was van het feit dat er nog andere verkeersdeelnemers op die weg waren. Ik knikte even naar de man, schakelde in de eerste versnelling en ben toen verder gereden. Natuurlijk denk je later aan de gevolgen van een aanrijding met die fietser. Zelf letsel oplopen, maar met zekerheid een oudere man met ernstig letsel of nog erger. En dan de juridische gevolgen: een fietser die vanuit verkeersrecht een bevoordeelde positie heeft, dat je als bestuurder van een motorvoertuig de kosten zal moeten dragen en slachtofferhulp voor de fietser en diens familie. En de motorrijder?

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved