07/11/2014  » Nieuwe handleiding BaseCamp

Velen hebben de handleiding voor BaseCamp versie 4.2.X al gedownload en gelezen. Inmiddels is BaseCamp dusdanig gewijzigd, dat een nieuwe handleiding wel handig is.

De afbeelding aan de linkerzijde zegt eigenlijk al voldoende; ik ben al enige tijd druk bezig met het samenstellen van een nieuwe handeiding voor BaseCamp.
De handleiding is gebaseerd op BaseCamp versie 4.4.X waarin bijvoorbeeld de interface gewijzigd is, de zoekfunctie anders werkt en er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden in het verzenden van gegevens naar het toestel.
Ik heb bewust enige tijd gewacht met het samenstellen van de nieuwe handleiding omdat Garmin meerdere malen kort na elkaar een update voor BaseCamp heeft uitgebracht. Nu de wintermaanden naderen lijkt het mij echter een goed moment om toch een nieuwe handleiding te publiceren. Dan hebben jullie in die donkere dagen wat te lezen, toch?

Helaas kan ik de nieuwe handleiding niet meer gratis aanbieden. Door het grote aantal handleidingen dat gedownload werd moest ik de hosting van de website aanpassen. Hierdoor werd ik geconfronteerd met hogere kosten. Om deze kosten in de toekomst te kunnen dekken, is een kleine bijdrage per handleiding noodzakelijk. Denk hierbij aan het bedrag van een "App" in playstore.

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved