06.03.2015  » Inhalen in Duitsland, wat niet mag...

Hoe zit dat nu eigenlijk met de regels in Duitsland met betrekking tot het filerijden of het voorbijsteken van een rij stilstaande auto's? Meer hierover in dit artikel.

Voor ons Nederlanders en ook onze Belgische collega motorrijders is het de gewoonste zaak van de wereld: tussen een file doorrijden en bij een verkeerslicht de rij met wachtende auto's voorbij rijden om je vervolgens voor de auto's op te stellen.
In Duitsland is dit echter niet de gewoonste zaak van de wereld, maar wel steeds vaker een punt van discussie. Mag het nu wel of niet?
In een artikel van Motorad Online las ik onlangs dat een aantal rechtsgeleerden op het vakgebied van verkeer hierover een duidelijk standpunt hebben. Bij fileverkeer mogen motorrijders NIET tussen de rijen met auto's doorrijden zoals dat in Nederland (en België) gedoogd wordt. De reden hiertoe is dat de wet nog steeds verbiedt om andere voertuigen rechts in te halen. Een gedoogbeleid - zoals in andere landen - kent Duitsland niet; regel is regel.
Een slimmerik denkt dan natuurlijk dat hij de file (of een rij stilstaande auto's voor een verkeerslicht) links mag inhalen. Theoretisch mag dat natuurlijk, maar ook dan heeft men nog een regel achter de hand. Die regel gebiedt een bestuurder om bij het inhalen van een ander voertuig, minimaal 1 meter (zijdelingse) afstand te houden. In de praktijk kom je als motorrijder dan al snel op de andere weghelft of overschrijdt je de doorgestrokken streep; foutje, bedankt. En als je een rij stilstaande auto's bij een verkeerslicht voorbij steekt, dan geldt de regel dat je andere bestuurders niet onnodig mag hinderen. En voordringen in Duitsland is nog steeds een doodzonde; dus zal er altijd wel iemand zijn die zich gehinderd voelt.

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved