05.06.2015  » Geen nieuwe routes in Zuid-Limburg

Regelmatig heb ik in het verleden geschreven over de aanhoudende tendens om in Zuid-Limburg het motorrijden te ontmoedigen. Ik heb de verschillende signalen eens overdacht.

Met enige regelmaat kwam je ze tegen, de berichten van de Nationale Politie eenheid Limburg. En in het bericht deed men trots verslag van het aantal verkeerscontroles in Zuid-Limburg, specifiek gericht op motorrijders. Daarnaast gooide de lokale MKB ook nog wat olie op het vuur, door te berichten dat men eigenlijk meer overlast dan winst heeft van de bezoekende motorrijders. Natuurlijk moeten lokale overheden hier ook iets mee en gaan alle wensen (en klachten) van de lokale bewoners en MKB richting Maastricht, waar het Provinciebestuur zetelt. Daar wordt uiteindelijk overkoepelend beleid gemaakt. En desgevraagd wordt natuurlijk stellig ontkend dat men de motorrijders liever niet in het Heuvelland heeft. De realiteit geeft m.i. een ander beeld.
Zo werd een verkeerscontrole uitgevoerd op a-sociaal gedrag van fietsers. Een goed gesprek, een fietsbel als aandenken en een aai over de bol door oom agent. Geen processen-verbaal, geen invorderingen of inbeslagnames. Waarom niet oom agent? Waarom kan Zuid-Limburg op vrijdag, zaterdag en zondag vrijwel afgesloten worden zodat de fietsers vrij spel hebben. En dat meerdere keren per jaar? Dit tot grote vreugde van de lokale MKB en de bestuurders (promotie).
Ik ben graag duidelijk en daarom zal ik geen routes meer maken voor Zuid-Limburg. Daarnaast adviseer ik om Zuid-Limburg alleen te gebruiken als route naar België of Duitsland.

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved