27.03.2016 » Problemen met een track (1)

In dit wat langere artikel ga ik nader in op een terugkerende lezersvraag. De betrokken lezers geven aan problemen te ondervinden als zij een track gebruiken in hun TomTom Rider 400. Het probleem ontstaat als zij van de route (track) afwijken. Ondanks dat men de route later weer oppakt, wordt men terug gedirigeerd naar het moment waar men de track verliet. Dit veroorzaakt natuurlijk irritatie en frustratie!

Om te vermijden dat dit een ingewikkeld technisch verhaal wordt waarbij gebruikers zich niet begrepen voelen, gebruik ik twee begrippen. Met 'het beoogde effect' bedoel ik alle activiteiten en onderliggende technieken waarmee de technische kant iets voor elkaar probeert te krijgen. Met 'het daadwerkelijke effect' bedoel ik dat wat aan de gebruikerszijde daadwerkelijk gebeurt. Het probleem is een situatie waarbij 'het beoogde effect' niet gelijk is aan 'het daadwerkelijke effect'.

Bij het delen van routes probeert men doorgaans om de 'gedeelde route' zoveel mogelijk op de originele route te laten lijken. Door verschillen in o.a. kaartmateriaal en routecalculatie kunnen afwijkingen in de route ontstaan. Daarom bedacht men dat het toepassen van een track de uitkomst zou bieden waardoor deze afwijkingen niet meer optreden. Bij een track wordt de oorspronkelijke route (opgebouwd met routepunten) omgezet in een track. Deze track heeft een begin- en een eindpunt. Hiertussen ligt dan het spoor, dat ik ook wel graag 'het kruimelpad' noem. Standaard zijn toestellen ontwikkeld en ingesteld op het berekenen van een route.

Lees verder
Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved