25/07/2014  » Toch maar meer routepunten ?

Wat het gebruik van routepunten betreft, zijn de meningen op de verschillende fora sterk verdeeld. Waar een 'specialist' schrijft dat je zo weinig mogelijk routepunten moet gebruiken, schrijft de ander dat je beter veel routepunten kunt gebruiken. Hieronder een kort voorbeeld om mijn visie hierop te verduidelijken.

Toen ik enkele dagen geleden noodgedwongen mijn vakantie in Frankrijk vroegtijdig moest beëindigen, heb ik vooraf een route gepland met behulp van BaseCamp. Op de belangrijkste knooppunten plaatste ik harde waypoints. Verder was de route identiek aan de heenreis. Vervolgens plaatste ik het routebestand op de SD kaart van de Zumo en werd deze herberekend. De instellingen van de Zumo waren ongewijzigd en overeenkomstig die in BaseCamp.
Toen ik bij Toule (Fr.) arriveerde dirigeerde de Zumo mij van de snelweg af en moest ik ongeveer 20 km doorrijden over enkele D-wegen (grijskleurige route). Op de heenweg had de Zumo mij wel gewoon de snelweg A31 (paarse route) laten volgen en ook in BaseCamp verliep de route over deze weg.

Voor mij is dit weer een bevestiging dat de routeberekening van de Zumo 660 niet consistent is en dat dit voor vervelende verrassingen kan zorgen!
Ik blijf dan ook van mening dat je beter meer, juist geplaatste routepunten (waypoints) kunt gebruiken als je een route maakt, die ook na het herberekenen exact hetzelfde moet zijn als het origineel.

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved