21.02.2016 » De TomTom Rider 410, meer van hetzelfde?

In mijn laatste artikel schreef ik nog over de Rider 400 en dat ik er nog niet uit ben. Om de verwarring nog groter te maken bracht TomTom al een opvolger uit: de Rider 410.

In de aanloop naar de Motorbeurs in Utrecht bracht TomTom nog snel de opvolger voor de Rider 400 op de markt. Met de introductie van de Rider 410 wil TomTom nog eens fijntjes herinneren dat 10 jaar geleden de eerste Rider op de markt kwam. Zo nu en dan terug kijken is wel leuk, maar naar voren kijken is niet alleen in het verkeer beter. Met die laatste zin maak ik even een 'bruggetje' naar de huidige stand van zaken. De TomTom Rider 400 is sinds april 2015 op de markt en het toestel is nog in ontwikkeling. Door TomTom wordt immers breed gecommuniceerd dat de Rider 400 een platform is waarop men doorontwikkelt. Ik lees regelmatig de ondersteuningswebsite waarop gebruikers hun vragen, opmerkingen, ongenoegen en soms ook frustraties kwijt kunnen. Bij TomTom zit een vaste groep medewerkers die hierop reageert en steevast aangeeft dat alle (relevante) informatie wordt doorgegeven aan de technische ontwikkelafdeling. Dat zal zeker zo zijn, maar schept dit ook verwachtingen bij de gebruikers. Men verwacht dan ook concrete verbeteringen en oplossingen!
Op de motorbeurs in Utrecht kon ik de nieuwe Rider 410 uitvoerig bekijken en kreeg ik mondelinge toelichting. Op basis van deze bevindingen kan ik niet anders schrijven dan dat de Rider 410 slechts 2 toevoegingen heeft. Het kaartmateriaal is uitgebreider (de wereld in plaats van Centraal Europa) en je krijgt 100 voorgeïnstalleerde routes. Dus geen verbeteringen in de software of hardware. De Rider 410 is hierin gelijk aan de Rider 400!

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved
Naamloos document