13.02.2015  » Nieuws uit Duitsland

In dit artikel even de laatste nieuwtjes uit ons buurland Duitsland.

Om maar met het goede nieuws te beginnen. De Duitse Eerste Kamer heeft de plannen van de huidige regering om toll te heffen voor buitenlanders, compleet 'afgeschoten'. Men noemt deze tolplannen onrechtmatig, discriminerend, slecht voor de economie in de grensstreken en men twijfelt aan de opgegeven opbrengsten. Helaas kan de huidige regering de voorgenomen plannen zonder instemming uitvoeren. De weerstand lijkt echter stevig te groeien.

De DVR, staat voor Deutsche Verkehrssicherheits -rat, heeft voorstellen ingediend om de snelheid op de Duitse landwegen terug te brengen naar 80 km per uur. Men wil hiermee het aantal verkeersdoden op de landwegen (1900 in het laatste jaar) terugdringen.

Ook is men inmiddels in verschillende deelstaten gestart met het testen van nieuwe bermreflectoren. Deze zijn voorzien van extra reflectoren om het wild af te schrikken. Zo hoopt men het grote aantal ongevallen waarbij overstekend wild de oorzaak is, terug te dringen. In het laatste jaar werden maar liefst 258.000 ongevallen met wild als oorzaak geregistreerd. Hierbij waren zelfs ongevallen met dodelijke afloop onder motorrijders te betreuren!

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved