12/12/2014  » Symbolen, tekens of Tekst ?

In het vorige artikel heb ik drie voorbeelden gegeven van Informatie-voorziening door verschillende navigatie apparaten. In dit artikel wil ik nader ingaan op het toepassen van symbolen, tekens en tekst in een standaard route (kaart) scherm.

In dit eerste voorbeeld uit de handleiding van de TomTom Rider, zie je de afbeelding van een standaard kaartscherm bij het rijden van een route. In een balk aan de bovenzijde van het scherm zie je de rijrichting aangegeven met duidelijk leesbare tekst. Aan de onderzijde zie je een bredere balk met hierin, precies in het midden van je blikveld, de rijrichting aangegeven met pijlen en afstand. De positiepijl is duidelijk centraal in het beeld geplaatst en de kaart toont enkel relevante informatie waardoor je niet wordt afgeleid. Alleen de informatie in het rechter vak is te klein om goed leesbaar te zijn.

In het tweede voorbeeld zie je een afbeelding uit de handleiding van de Garmin Zumo 660. Ook hier zie je het standaard kaartscherm van een route. Aan de bovenzijde is een donker gekleurde balk met witte letters, hierdoor veel contrast. Aan de linkerzijde wordt de rijrichting aangegeven met pijlen en de afstand. Dit beeld is groter dan de tekstbalk die de rijrichting aangeeft en valt dus goed op. Aan de onderzijde zijn nog twee tekstvelden zichtbaar die goed opvallen door de kleurencombinaties en de grootte. Het kleinere tekstvak in het midden is minder goed zichtbaar. De kaart is gedetailleerder en het symbool van de motorrijder gaat bijna verloren in de kaart.

Lees verder
Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved