10/10/2014  » Regering België pakt stevig door !

De nieuwe Federale regering Michel heeft haar plannen bekend gemaakt om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Met name het aantal dodelijke ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn, krijgt bijzondere aandacht.

Concreet staat in het nieuwe reageeraccoord geschreven: “De regering zal, in samenwerking met de Gewesten, een betere verkeersongevallenregistratie opzetten door in de toekomst niet alleen rekening te houden met de politieregistratie, maar ook met registratie door ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen”.

In de praktijk zou dat dus kunnen betekenen dat de politie - federaal of niet - de opdracht krijgt om meer informatie te verzamelen en op te slaan over ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn. Kennelijk doet de politie dit volgens de nieuwe regering nu niet goed of goed genoeg .
Als dit laatste (onvolledige verkeersongevallenregistratie) daadwerkelijk de oorzaak is, dan zal de nieuwe regering hoog scoren met dit sublieme inzicht en praktische oplossingsgerichtheid.
Maar is dit nu werkelijk de enige oorzaak van het grote aantal dodelijke ongevallen met motorrijders in België?

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de meeste oorzaken allang bekend zijn, zeker bij de politiemensen. Denk hierbij aan de slechte wegen, slechte wegbewijzering, gevaarlijke obstakels en de gebrekkige rijopleidingen voor automobilisten en motorrijders. En een paar pintjes op en toch rijden, ach.
Maar ja, het is politiek gezien handiger om dit eerst enkele jaren door de politie (Gewesten) in 3 talen te laten registreren.

Copyright: © 2009 ~ hansenwebsites.nl~ All rights Reserved